I et fersk videointervju uttrykker fredsprisvinner Dr. Denis Mukwege sin takknemlighet over det mangeårige samarbeidet med JOIN good forces. JOIN bygget bl.a. fistulaavdelingen på Panzi-sykehuset og sørget for å gi Mukweges legeteam spesialistutdannelse innen fistulaoperasjoner.

 

 

 

 

 

Hva gjør vi

Dette er våre fokusområder

Seksualisert vold

Helse

Voldsforebygging

Barn

Mama Congo

Mama Jeanette og Mama Jeanne i DR Kongo er to av kvinnene som gjennom en årrekke har gjort en heltemodig innsats for å hjelpe de mange tusen kvinner og barn som er ofre for krigens ufattelige brutalitet i det østlige Kongo.

JOIN har siden 2004 samarbeidet med Mama Jeanette og Mama Jeanne, kvinner som har viet sitt liv for å hjelpe andre. Disse to ble nominert til Nobels fredspris i 2015 og 2016.
 

Baba Bora

Toxic masculinity - en dokumentar om hva det vil si å være mann i DR Kongo.

fatherhood

 

"Fred i verden starter i hjemmet" er mottoet til Jackson og teamet hans når de reiser rundt og arrangerer kurs for menn i konfliktfylte Øst-Kongo.

 

Fatherhood-kursene er en sentral del av JOINs voldsforebyggende arbeid i det østlige Kongo. Siden 2010 har mer enn 4 000 menn deltatt på et 12 dagers kurs som fokuserer på mannsrollen, og hvordan menns rolle som far og ektemann kan være med og føre til positive eller negative konsekvenser for familien og omgivelsene. Disse har igjen bragt kunnskapen videre til sine lokalmiljøer gjennom kirker, grupper og ulike organisasjoner, slik at et titalls tusen menn har blitt nådd med nye tanker og nye holdninger.
 

Mer info:
http://joingoodforces.no/arbeidet/voldsforebyggende

Dette arbeidet ble dessverre lagt ned i år blant andre nedskjæringer grunnet mangel på finansiering.
Men med din hjelp håper vi på å kunne fortsette å støtte Jackson og teamet i dette arbeidet!

------
Kongolesisk musikk brukt i filmen:

- Jupiter Bokondji, "Man does not cry"
(fra dokumentaren Jupiter's Dance, om gatemusikere i Kinshasa)
Musikk: http://www.jupiterandokwess.com/
Dokumentaren: https://www.amazon.com/Jupiters-Dance-Jupiter-…/…/B000MRP1Y6

- Staff Banda Bilili, "Kulana"
https://soundcloud.com/runprod/staff-benda-bilili-kuluna

Hvor vi jobber

DR Kongo

JOIN har arbeidet i DR Kongo siden 1994 da flyktningene fra Rwanda strømmet inn i den lille byen Goma. JOIN har etablert en lokal partner i Hope in Action som i dag er en betydelig aktør i hjelpearbeidet i Øst-Kongo.

Nord-Kivu

Sør-Kivu