Hva gjør vi

Seksualisert vold

Helse

Voldsforebygging

Barn

Mama Congo

Mama Jeanette og Mama Jeanne i DR Kongo er to av kvinnene som gjennom en årrekke har gjort en heltemodig innsats for å hjelpe de mange tusen kvinner og barn som er ofre for krigens ufattelige brutalitet i det østlige Kongo.

JOIN har siden 2004 samarbeidet med Mama Jeanette og Mama Jeanne, kvinner som har viet sitt liv for å hjelpe andre. Disse to ble nominert til Nobels fredspris i 2015 og 2016.
 

Baba Bora

Toxic masculinity - en dokumentar om hva det vil si å være mann i DR Kongo.

"Fred i verden starter i hjemmet" er mottoet til Jackson og teamet hans når de reiser rundt og arrangerer kurs for menn i konfliktfylte Øst-Kongo. Fatherhood-kursene er en sentral del av JOINs voldsforebyggende arbeid i det østlige Kongo.

   

 

   

Hvor vi jobber

DR Kongo

JOIN har arbeidet i DR Kongo siden 1994 da flyktningene fra Rwanda strømmet inn i den lille byen Goma. JOIN har etablert en lokal partner i Hope in Action som i dag er en betydelig aktør i hjelpearbeidet i Øst-Kongo.

Nord-Kivu

Sør-Kivu