JOIN good forces

JOIN good forces arbeider gjennom enkeltpersoner, kirker, organisasjoner og myndigheter for å bringe hjelp, samt styrke menn, kvinner og barn i skjøre stater som prøver å reise seg igjen etter krig og konflikt.

Vi er effektive og dedikerte med en evne til å reagere raskt og effektivt på nye utfordringer, ofte på grasrotnivå. Våre feltarbeidere går ofte inn i farlige områder som er vanskelig tilgjengelige. De krysser veisperringer og krigssoner for å oppsøke ofre for vold og krig. Alle steder bringer de hjelp, håp, mot og tro på en bedre fremtid. JOIN arbeider i dag i DR Kongo, Kenya og Sør-Sudan.

Hva gjør vi

Helse

Seksualisert vold

Voldsforebygging

Barn

Mama Congo

Mama Jeanette og Mama Jeanne i DR Kongo er to av kvinnene som gjennom en årrekke har gjort en heltemodig innsats for å hjelpe de mange tusen kvinner og barn som er ofre for krigens ufattelige brutalitet i det østlige Kongo.JOIN har siden 2004 samarbeidet med Mama Jeanette og Mama Jeanne, kvinner som har viet sitt liv for å hjelpe andre. Disse to ble nominert til Nobels fredspris i 2015.

Landene

DR Kongo

JOIN har arbeidet i DR Kongo siden 1994 da flyktningene fra Rwanda strømmet inn i den lille byen Goma. JOIN har etablert en lokal partner i Hope in Action som i dag er en betydelig aktør i hjelpearbeidet i Øst-Kongo.

Kenya

Gjennom den lokale organisasjonen ARC Kenya støtter JOIN nå et mangfoldig arbeid i Kisumu – Kenyas nest største by. Her ligger ARO senteret som er utgangspunktet for arbeidet. Dette senteret ble etablert i samarbeid med den norske organisasjonen ARC Aid som gikk konkurs ved nyttår 2013.

Siste nytt

JOIN good forces følger alle prosjektene gjennom tett kommunikasjon med våre partnere og ved feltbesøk. Nyhetsartikler og reportasjer er basert på regelmessige feltbesøk og på rapportene vi mottar fra partnerene våre.

Viktig melding til givere

Verdibanken som nå heter Easybank har endret sin virksomhet fra tradisjonell bankvirksomhet til...

Gi med Vipps!

Du kan nå gi din støtte til JOINs arbeid ved å bruke betalingstjenesten Vipps! Snarveien for å finne...

Kvadraturen Skolesenter støtter barn og ungdom i Kenya

I fjor høst samlet elevene ved Kvadraturen Skolesenter i Kristiansand inn 150 000 kr til barn og...