Ny givertjeneste

Vil du støtte JOINs feltarbeidere gjennom forbønn og givertjeneste - Bli PRAY-giver!

PRAY er JOINs nye givertjeneste 

Som PRAY-giver mottar du et spesielt forbønnskort med bilde og informasjon om ei av våre feltarbeidere i Øst Kongo. Våre feltarbeidere er modige kvinner som krysser frontlinjer, forhandler med soldater og går dagsmarsjer for å nå ut til ofre for brutale voldtekter i et av verdens farligste områder. Kvinner og barn som har fått sine kropper og liv ødelagt møtes med omsorg og nestekjærlighet. Våre feltarbeidere bringer ofrene til nærmeste mottakssenter der de får førstehjelp og får fortelle sin historie om og om igjen. Dersom de trenger mer omfattende medisinsk hjelp transporteres de til nærmeste sykehus. Der er leger som er spesialtrent for å kunne behandle de spesielle fistulaskadene kvinnene kommer med. Psykologer fra Modum Bad i Norge har undervist våre feltarbeidere slik at de på best mulig måte kan hjelpe kvinnene med traumene de bærer. På denne måten følges kvinnene tilbake til livet. Feltarbeiderne våre har i felleskap gitt over 27 000 kvinner og barn hjelp siden JOIN startet dette arbeidet i 1995. 

Vi i JOIN ønsker å løfte disse modige feltarbeiderne i bønn og utfordrer så mange som mulig til å bli med oss. 

Gjennom givertjenesten støtter du arbeidet disse feltarbeiderne står i med 250 kr (eller mer om du ønsker) per måned.

JOIN sender ut nyhetsbrev digitalt til alle givere som ønsker det og som sender mailadressen til oss.

BLI PRAY-GIVER DU OGSÅ!


Bli PRAY-fadder
Klikk på knappen over og du kan registrere deg som PRAY-fadder direkte. Du signerer med din bankID.

Har du spørsmål send oss en e-post: info@joingf.no