Arc Kenya

Arc Kenya

Våren 2014 inngikk JOIN samarbeid med den organisasjonen Arc Kenya. Denne avtalen ble inngått etter samtaler med styret til Arc-Aid. Organsiasjonen Arc-Aid la i 2014 ned sin aktivitet i Norge og ble erklært konkurs. Men arbeidet i Kenya blir ikke berørt ettersom JOIN nå har gått inn som partner til Arc Kenya.

Arc Kenya har sin hovedbase i Kisumu som er Kenyas nest største by. Her er det etablert et senter (ARO senteret) som er flittig brukt som overnattingsted for studenter og elever fra Norge. I tillegg drives det utifra dette senteret et stort utviklingsarbeid for å bedre forholdene for sivilbefolkningen i området. Dette arbeidet vil bli videreført i samarbeid med JOIN – og støttespillere i Norge.