Sorg i Goma

18. februar mottok vi meldingen om at Donatien Mubalama, en av våre trofaste medarbeidere i Hope in Action, var drept i sitt eget hjem av ukjente drapsmenn.

Sorgen er stor i Goma. Donatien Mubalama var en elsket og respektert medarbeider i staben til Hope in Action. Hans ansvarsområder var i hovedsak å følge opp programmene som HiA hadde ansvar for gjennom FN. I tillegg fungte han spesielt opp informasjonsarbeidet med møter i clustrene som coordinerer hjelpearbeidet i Nord Kivu. Donatien hadde et spesielt engasjement for å nå barn og ungdom med et budskap om antivold. Derfor startet han små ungdomsgrupper etter mønster av Fatherhoodprogrammet. Med sitt store hjerte og hjertelige smil gav han omsorg til alle som trengte hjelp.

Vi vet ikke hva som er årsaken til dette brutale drapet på Donatien. Politiet etterforsker nå drapet som ble begått i hans eget hjem der også familien var tilstede.

Donatien etterlater seg kone og tre mindreårige barn. Vi bære dem framfor Gud i vår bønn.

Vi som kjente Donatien, staben i HiA og hans nære venner vil savne Donatien dypt. 

Fred være med hans minne.