Tragisk ulykke på Mama Jeannettes mottaksenter i Goma

Under et kraftig regnvær i natt raste en svært høy mur på naboeiendommen over sovehuset der kvinner og barn sov. To er meldt omkommet, mange er fraktet til Kyeshero Hospital med brudd og andre skader.

Mama Jeannette og Mama Jeanne arbeider nå sammen med sine feltarbeidere og ansatte i Hope in Action for å hjelpe de som er skadet og for å skaffe husrom for de som nå ikke lenger kan bo på senteret.

Sovehuset på mottaksenteret var et enkelt trehus og ble helt knust under de store mengdene med stein fra naboeiendommen som raste i natt. Murvegger som denne finnes over hele Goma. De reises for å gi trygghet i en av verdens mest utrygge byer – men selve konstruksjonen er ofte svært dårlig. Men at våre kvinner og barn på mottakssenteret i Goma skulle bli rammet på denne måten er svært tragisk.

Vår lokale partner har over tid arbeidet for å bygge nye soverom for kvinnene som bor svært trangt på mottakssenteret. Grunnmur og vegger til tre rom står klare. Men tak og innredning mangler. Nå haster det for oss å få disse ferdiggjort slik at kvinnene som overlevde denne tragedien kan komme tilbake til et trygt mottakssenter. Inntil husene er klare vil kvinnene bo på et av de andre mottakssentrene våre.

JOIN utfordrer nå sine givere til å bidra med støtte via sms med kodeord KONGO til 2160