Dr. Mukwege

Dr. Mukwege
 

Kampen mot seksuell vold er et program som fortsatt er viktig fordi Nord-Kivu fremdeles er herjet av væpnede grupper. Og der det er væpnede konflikter, finner vi seksuell vold. Jeg takker JOIN for samarbeidet vårt. Og viktigst av alt, vil jeg understreke at vi fortsatt trenger deres støtte slik at kvinner som er ofre for seksuell vold kan komme til Kyeshero sykehus og motta den omsorgen de trenger, sier årets fredsprisvinner Dr. Mukwege.

JOIN good forces har hatt et langvarig samarbeid med legen som i mange år har gjort en svært viktig jobb med å rehabilitere kvinner utsatt for seksuell vold som et våpen i krig. Han har også vært svært viktig i å vekke verdenssamfunnets oppmerksomhet om den store urett som begås mot kvinner i Kongo og mange andre land. I 2005 bygde JOIN fistulaavdelingen ved Panzi sykehus i Bukavu, Sør-Kivu med støtte fra DFID, og utdannet spesialleger ved sykehuset med støtte fra UD.

Dr. Mukwege er også øverste leder for Kyeshero sykehuset i Goma, som JOIN bygget som spesialsykehus for kvinner og barn med støtte fra UD. Arbeidet med å rehabilitere og reintegrere kvinner utsatt for krigsvoldtekt, har vært JOINs hovedfokus siden slutten av 90-tallet, og mer enn 30.000 kvinner har til nå fått medisinsk og psykososial assistanse. Sentralt i dette arbeidet står de flere års Nobels fredsprisnominerte Mama Jeanne og Mama Jeanette.