1chantal-forsiden

Kongo

Hva JOIN er involvert i:

Kjønnsbasert vold er et vedvarende problem som påvirker mennesker i alle kjønn og aldre, og hver kampanje for å få slutt på den må tas på alvor. Med din fortsatte støtte har vi i JOIN presentert mulige løsninger og gitt råd til de berørte.

Kjønnsbasert vold er et alvorlig problem som må tas opp. Med gavene vi får fortsetter JOIN å støtte ulike løsninger og gi fykologisk støtte og råd til de berørte. Til syvende og sist kjører JOIN med sine partnere i Kongo en vellykket kampanje som er drevet av sterkt lederskap, effektiv politikk og en forpliktelse til å støtte ofre.

 

dsc07138

Utfordringen

Problemet:

For det første er det viktig å ha en klar forståelse av problemet. Seksuell kjønnsbasert vold kan omfatte fysiske, følelsesmessige, seksuelle og økonomiske overgrep, og den forekommer i både offentlige og private rom. Det er et omfattende problem som påvirker millioner av mennesker rundt om i verden, og dets direkte og indirekte konsekvenser kan være ødeleggende.

1dr-mukwege2

identifisere utfordringen

Det neste trinnet er å identifisere potensielle løsninger:

JOIN har tatt ledelsen sammen med partnere som Dr. Mukwege og HOPE IN ACTION som støtter og beskytter ofre og prøver å påvirke den kongolesiske regjeringen til å vedta sosial politikk som motvirker denne typen oppførsel. Utdanning er også sentralt, da det kan bidra til å endre holdninger og atferd, og gi unge mennesker kunnskap og ferdigheter til å stå opp for seg selv og andre.

kyeshero_thumb4-1

Endelig på JOIN

Endelig på JOIN.

Vi tilbyr praktiske råd til de som er berørt av kjønnsbasert vold ved å knytte dem til våre partnere, dette kan inkludere å gi tilgang til støttetjenester, som rådgivning og rettshjelp, og hjelpe ofre med å gjenoppbygge livene sine. Det er også viktig å sikre at ofrene føler seg trygge og støttet, og at deres erfaringer blir tatt på alvor.

JOIN good forces
Grubbegate  4-6| PB 6814 | 0130 Oslo

Org No: 871529302 i[email protected]
+47 22 01 07 00
Konto: 5005.06.02580