Helsearbeid

En nærmest total kollaps i helsesystemet blir regnet som hovedårsaken til det høye antallet krigsrelaterte dødsfall i DR Kongo. I følge den siste rapporten fra International Rescue Committee er 5,4 millioner mennesker døde som en direkte følge av krigen mellom 1997 og 2007. Nesten halvparten er barn under fem år. Kvinner og barn er spesielt utsatt, dette er også JOIN good forces sin hovedmålgruppe.

SYKEHUS OG HELSEKLINIKKER

Gjenoppbygging og utrustning av helseklinikker og sykehus har vært et av JOIN good forces`s hovedsatsningsområder i DR Kongo. Gjennom vår lokale partner Hope in Action er det mulig å opprettholde denne aktiviteten også når det er krigshandlinger i området. Vi har etterstrebet å gjenoppbygge helsetilbudet i områder få andre kan nå.

JOIN good forces`s helseprogram har tidligere bestått av følgende:

  • Gjenoppbygd/restaurert og utstyrt 90 helseklinikker i vanskeligtilgjenglige områder
  • Gjenoppbygd og utstyrt Pinga jungelsykehus
  • Restaurert, utvidet og utstyrt Kyeshero sykehus i Goma
  • Distribuert medisinsk utstyr fra Det Norske Forsvars overskuddslager
  • Overtatt og fraktet 2/3 av det norske beredskapslager til DR Kongo og distribuert dette til 500 helseinstitusjoner i samarbeid med andre norske organisasjoner
  • Distribuert medisinsk utstyr fra St. Olavs hospital til DR Kongo
  • Bygd og utstyrt en 100- sengs fistelavdeling med to operasjonssaler på Panzi sykehus i Bukavu. Dette sykehuset ledes av Dr Denis Mukwege som i 2015 ble nominert til Nobels fredspris sammen med Mama Jeanne og Mama Jeannette.

KYESHERO HOSPITAL

I 2009 besøkte daværende utenriksminister i USA Hillary Clinton Goma. Der besøkte hun Heal Africa Hospital og fikk møte ofrene for brutale voldtekter. I sin tale under besøket lovet hun at USA ville strekke ut en hånd til ofrene i denne brutale krigen. Samtidig inviterte hun norske myndigheter til å delta i dette. Invitasjonen gikk til Det Norske Utenriksdepartement. Der var de allerede klar over at JOIN (da CRN) hadde planer klare for bygging av et nytt spesialsykehus for kvinner i Goma. Med lovnader på 54 millioner kroner gikk JOIN igang med å bygge et nytt sykehus på tomten der det enkle Kyeshero feltsykehuset lå. I tillegg ble det startet bygging av en ny stor paviljong på Heal Africa sykehuset.

I løpet av 2012 ble begge sykehusene klare for nye pasienter til tross for en svært urolig situasjon i området. Dagen etter åpningen av sykehusene inntok geriljahæren M23 Goma. Kyeshero sykehuset er spesialisert for å behandle voldtatte kvinner med fistula skader. Begge sykehusene er med på å sette fokus på kvinner og barns rettigheter til et liv uten vold.

   


HEAL AFRICA - NY PAVILJONG

Det nye bygget på Heal Africa ligger sentral til på sykehusområdet. Fra første dag etter åpningen ble lokalene fylt opp av pasienter med skader etter kamphandlinger. En egen avdeling er reservert til kvinner og barn som har overlevd voldtekter. Heal Africa sykehuset tar i mot leger og sykepleiere fra andre land som ønsker å arbeide en periode på sykehuset sammen med den faste staben. Dette er med på å både øke kapasiteten og gi legene ved sykehuset verdifull kunnskap.


OPPLÆRING OG TRAUMEBEHANDLING

Gjennom et samarbeid med traumeeksperter fra Modum Bad har helsepersonell ved sykehusene fått opplæring i hvordan de skal møte traumatiserte pasienter. I tillegg har helsepersonellet deltatt på kurs der overlege Mathias Onsrud fra Ullevål sykehus og to sykepleiere (med opprinnelse fra Kongo) som arbeider ved A-hus og i helsetjenesten i Lillestrøm har delt av sin kunnskap innen blant annet hygiene, organisering og rutiner. Leger som er tilknyttet Kyeshero Hospital er send til naboland for å få spesialistutdanning innen fistulabehandling og gynekologi. Disse utgjør nå en sentral ressurs ved sykehuset i Goma. Det er vår lokale partner Hope in Action som sammen med CEPAC står ansvarlig for byggingen av Kyeshero og utvidelsen ved Heal Africa. Her finner du lenken til de svenske sidene til HiA.


SAFE MOTHERHOOD

Sammen med vår lokale partner Hope in Action startet JOIN i 2013 opp et omfattende helsearbeid for mødre og barn i Nord Kivu. Gjennom kirkenettverket CEPAC som står bak et omfattende helsearbeid i hele Nord Kivu ble det bevilget støtte til opprustning av helseposter og helsestasjoner. Mange av disse helsestasjonene ligger i områder der det ikke eksisterer annet helsetilbud. På helsestasjonene er egne fødselsrom bygd og utrustet. Ansatte ved stasjonene har fått opplæring ved Kyeshero Hospital som har oppfølgingsansvar for stasjonene. To mobile klinikker dro inn i svært avsideliggende områder der få eller ingen andre organisasjoner arbeider. Der behandlet de flere tusen pasienter. Denne delen av arbeidet ble avsluttet i 2015 og ble etterfulgt at et nytt Safe Motherhood prosjekt. Resultatene fra dette prosjektet kan du lese mer om her.

The hospitals and medical clinics save today the lives of thousands of Congolese women and children.