Verdig liv til overlevende

I Kongo har mer enn halvparten av kvinnene blitt utsatt for vold.

I følge DRC Demographic and Health Survey 2013-2014 har halvparten av Kongos kvinner blitt utsatt for vold. JOIN good forces har gjennom mange år arbeidet sammen med lokale kvinner som Mama Jeanne og Mama Jeannette for å hjelpe overlevende etter kjønnsbasert seksuell vold tilbake til et verdig liv. 

Bildet viser de viktigste trekkene i dette arbeidet.

 

Pågående prosjekt 2019

Forebygging mot vold og assistanse for ofre for seksuell vold i 5 lokale byer står i fokus i JOINs pågående prosjekt i Nord-Kivu, Øst-Kongo.

På veien mellom storbyen Goma og den avsidesliggende landsbyen Pinga på grensen mellom Masisi og Walikale territorium i Nord-Kivu, Øst-Kongo, ligger 5 småbyer JOIN nå jobber i gjennom vår lokale partnerorganisasjon Hope in Action. Så langt har 71 tidligere barnesoldater fått hjelp til å bli reetablert i sivilt liv og skolegang, 98 kvinner og 69 jenter overlevende etter seksuell vold har fått tilbud om medisinsk, psykososial, sosioøkonomisk og juridisk assistanse (20-talls pågående rettssaker), og mange tusen lokale kvinner og menn har fått styrket sin bevissthet om hvordan skape fred og hindre vold. 

Du kan lese fremdriftsrapporten pr. 1. juni fra prosjektet her.

Resultater sist Noradfinansierte prosjekt

Fra juni 2015 til mars 2019 fikk flere tusen overlevende hjelp til å reise seg etter å ha blitt utsatt for seksualisert vold.

En fyldig rapport over arbeidet som er utført og resultatene som er oppnådd kan lastes ned her.

Seksualisert vold

– Når det en dag blir fred i Kongo, vil kvinnene ta tilbake sin rolle i samfunnet.

Dette sier Mama Jeanette i DR Kongo. Hun er en av kvinnene som gjennom en årrekke har gjort en heltemodig innsats for å hjelpe de mange tusen kvinner og barn som er ofre for krigens ufattelige brutalitet i det østlige Kongo.JOIN har i mer enn 20 år samarbeidet med tapre og modige kvinner som Mama Jeanette og Mama Jeanne, kvinner som har viet sitt liv for å hjelpe andre. De er begge knyttet til kirkenettverket CEPAC som har en enorm kontaktflate i de store Kivu-provinsene, med 1 million medlemmer. Mer enn 70 frivillige kvinner har vært knyttet til dette nettverket som rådgivere. Gjennom dette nettverket er det bygget opp et arbeid som når fram til krigsofre i de mest avsidesliggende områdene. Her får de et møte med varme og omsorg fra medsøstre, som bringer dem til et av våre «lyttehus» der de får fortelle sine historier om hva de har opplevd. Der fortelles det historier om voldtekt, ofte utført av militærkledte menn, ofte mange menn. Der fortelles det historier om overgrep mot forsvarsløse barn og kvinner, og mange har blitt vitne til at familiemedlemmer er blitt drept. På lyttehusene får de den nødvendige psykososiale oppfølging, og de får menneskelig omsorg og varme fra noen som bryr seg og forstår.

Gjennom nettverket til Mama Jeanette og Mama Jeanne ble kvinnene sendt videre til helsesentre eller til større sykehus for å få den nødvendige medisinske oppfølgingen. Ett av disse sykehusene er Kyeshero i Goma, et spesialsykehus for kvinner og barn bygget av JOIN med norske bistandsmidler. Her får kvinner og barn den beste oppfølging etter å ha opplevd dype traumer og overgrep.

Knnenettverket som JOIN i mange år har støttet, følger også kvinnene tilbake til hverdagen etter endt behandling. For de aller fleste går dette heldigvis bra, selv om de må bære med seg dype og uhelbredelige sår som kanskje aldri leges. Mange av dem finner trøst i hverandre. De er ikke alene, og enheten kvinnene imellom er enormt sterk.

(JOIN har pr oktober 2019 ikke offentlig støtte til arbeidet ledet av Mama Jeanne og Mama Jeanette).

VEIEN TILBAKE

For dem som av ulike grunner ikke kan vende tilbake til hjemlandsbyen sin, er situasjonen svært krevende. Stigmaen rundt å være et voldtektsoffer er stor, og dessverre er det mange av dem som aldri blir akseptert igjen av sin egen familie. Disse blir ofre i dobbelt forstand. Prosjektene til JOIN har også et sterkt fokus på å hjelpe disse kvinnene. Først og fremst gjennom å mekle med familien og lokalmiljøet for å få dem til å akseptere at kvinnene er uskyldige og må få tilbake sin plass i hjem og samfunn. Heldigvis lykkes vi ofte med dette, men ikke alltid. For dem som blir stående helt alene og på bar bakke, er det laget et eget oppfølgingsprogram. De får kurs og opplæring i jordbruk eller et annet praktisk yrke som kan være med og gi dem et levebrød. Noen av dem får også gjennom prosjektet hjelp til å bygge et eget hus og en åkerlapp der de kan starte på nytt for seg og sine barn.

Livet er brutalt i DR Kongo, men vi i JOIN ser at det nytter å hjelpe. Gjennom samarbeidet med vår lokale partner Hope in Action og Mama Jeanne og Mama Jeanette har mer enn 32 000 kvinner fått en hjelp de ellers aldri ville ha fått. Kvinner har fått verdigheten og livsviljen tilbake, og de har fått et nytt håp for fremtiden.

De virkelige heltene er kvinner som Mama Jeanette og Mama Jeanne. Kvinner som har blitt så sterkt berørt av nøden og brutaliteten rundt seg. De har gjort et livsvalg som gir dem enorme utfordringer, men hvor de berører så mange menneskers liv positivt. Mama Jeanette og Mama Jeanne ble begge to nominert til Nobels fredspris både i 2015 og 2016, sammen med legen Denis Mukwege.

Vi i JOIN good forces er stolte over å få arbeide sammen med disse, og vi håper mange vil stå sammen med oss om å gi dem mulighetene til å hjelpe enda flere.

Maria overlevde et brutalt angrep på egen kropp og mistet hele familien. I 2015 startet hun med oppdrett av marsvin i hytten hun fikk av JOIN. Året etter åpnet hun sitt hjem for en ung kvinne fra mottakssenteret. Hun er en god støtte for Maria som er syk.

 

Voldsforebyggende arbeid

- Før trodde jeg at det var FN som skulle skape fred i verden, men etter det jeg har lært på kurset har jeg forstått at fred i verden starter i hjemmene. Jeg må begynne med meg selv. Slik oppsummerer en av de flere tusen kongolesiske mennene sin opplevelse av lærdommen han har fått gjennom de såkalte Fatherhood-kursene som er en helt sentral del av det voldsforebyggende arbeidet JOIN gjør gjennom vår partner Hope in Action i det østlige Kongo.

Det aller meste av arbeidet mot seksualisert og kjønnsbasert vold har dreid seg om å hjelpe kvinner og barn etter at skaden har skjedd. Det har vært og vil fortsatt være viktig for JOIN i vårt arbeid. Men de siste årene har vi også i mye større grad konsentrert oss om årsakene til problemene, nemlig mennenes voldelige oppførsel.

Vi er opptatt av å understreke at den vanlige kongolesiske mann ikke er mer voldelig enn andre menn. Likevel må vi forstå at mange menn i Kongo også er ofre for den langvarige væpnede konflikten i landet. Mange av dem har mistet sin opprinnelige mannsrolle og leter etter å fylle den med noe nytt. I tillegg har tradisjon og kultur bidratt til et kvinnesyn som rettferdiggjør en voldelig oppførsel. For mange blir det å vise makt og styrke en måte å takle denne mannsrollen på. Spesielt tydelig blir dette hos mange innen politiet og militæret, som åpent sier at de ikke har definert sin voldelige oppførsel som vold. Denne holdningen er noe vi i JOIN søker å endre gjennom vårt voldsforebyggende prosjekt rettet mot menn.

Siden 2010 har mer enn 4 000 menn deltatt på et 12 dagers kurs som fokuserer på mannsrollen, og hvordan menns rolle som far og ektemann kan være med å føre til positive eller negative konsekvenser for familien og omgivelsene. Disse har igjen bragt kunnskapen videre til sine lokalmiljøer gjennom kirker, grupper og ulike organisasjoner, slik at et titalls tusen menn har blitt nådd med nye tanker og ny lærdom. Det arrangeres store bilkortesjer med fokus på mannsrollen, egen radioprogrammer og ulike arrangementer som alle har som mål å sette et positivt fokus på en endret mannsrolle. For mange har dette vært en stor vekker, og bidratt til at de har fått nye perspektiver på egen rolle og oppførsel. Flere av representantene fra militæret og politiet har også tatt til orde for at dette kurset bør tas inn i utdannelsen.

Fatherhood-prosjektet til JOIN har vært et pioner-prosjekt i DR Kongo og har blitt evaluert av Fafo, som også har laget en forskningsrapport på fenomenet maksulinitet i DR Kongo med utgangspunkt i dette prosjektet. Begge disse rapportene er tilgjengelige om du kontakter oss i JOIN.

Fredfull sameksistens

Barn lærer å omgås barn fra etniske grupper en tradisjonelt har ligget i strid med.

Trygge soner for at barn kan leke sammen og bli kjent med hverandre på tvers av etnisitet, er en viktig strategi i det fredsskapende arbeidet. Fotball er alltid populært.

fotball1