DR Kongo

Hope in Action

Sentralt i arbeidet vårt i DR Kongo står organisasjonen Hope in Action. Hope In Action er en svensk organisasjon med underavdelinger i Afrika. HiA er registrert lokalt i de land de arbeider; og hver enhet er selvstendig med eget styre.

Les mer!

Hvem støtter oss?

Statlige bidrag

NORAD

Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD) er et direktorat under Det Norske Utenriksdepartement. Norads viktigste oppgave er å bidra til det internasjonale samarbeidet om å bekjempe fattigdom. NORAD har støttet JOIN good forces´s prosjekter fra 1997.

Private bidrag

I tillegg til de trofaste giverene som hver måned sender oss sin støtte har JOIN good forces både bedrifter, menigheter og grupper som sender oss sin støtte.

Modum Bad

Modum Bad har siden 2010 støttet JOINs arbeid i Nord Kivu gjennom lønnstrekk fra de ansatte. I tillegg gir Olavskirken offer til arbeidet blant voldtatte kvinner og barn i DR Kongo. Ansatte ved MB arrangerer hvert år et “kurvmarked” der inntektene går til JOIN.JOIN og Modum Bad har også en samarbeidsavtale der traumeeksperter ansatt ved MB traumeklinikk i Oslo gir opplæring til feltarbeiderne i Nord Kivu. Tre ansatte ved klinikken har ved flere anledninger vært i Goma og kurset ansatte hos JOINs lokale parter.

Hjellvik Triathlon

Like utenfor Bergen arrangeres hvert år Hjellvik Triathlon. Deltagerne har gjennom flere år gitt støtte til JOINs arbeid i DR Kongo. Ildsjelen bak dette er Espen Bø.

Kraftverket Menighet

Kraftverket menighet holder til Vestre frikirke i Pilestredet 69 i Oslo. Gjennom kollekter støtter Kraftverket menighet trofast Mama Jeannes Barnehjem.

Les mer!