Kenya

Gjennom den lokale organisasjonen ARC Kenya støtter JOIN et hjelpearbeid i nærheten av Kisumu – Kenyas nest største by. ARO senteret er sentrum for arbeidet som setter fokus på å gi barn en oppvekst uten vold og håp for framtiden.

Selv om Kenya i dag er et av de landene i Afrika som har hatt en stor økonomisk vekst er det fortsatt store områder av Kenya som ikke er berørt av dette. Det er i dag enorme forskjeller mellom fattige og rike i Kenya. Et av disse områdene er landsbygda langs Victoria innsjøen der landets nest største by Kisumu ligger. JOIN overtok i 2014 oppfølgingsansvaret av arbeidet som den lokale organisasjonen ARC Kenya gjør på landsbygden utenfor Kisumu. Arbeidet har sitt utgangspunkt fra ARO senteret.

Omsorg for de svakeste i samfunnet - barna

Fokus i arbeidet JOIN gjør gjennom den lokale organisasjonen ARC Kenya er barna. Vårt mål i arbeidet er å gi barna en barndom uten vold og håp for en bedre framtid.
Lenke til ARC Kenyas hjemmeside finner du her

Foreldreløse barn

Mange familier rammes sterkt av HIV i dette området. For å hjelpe foreldreløse barn er det startet opp et eget program for å gi disse barna omsorg, skolegang og medisinsk oppfølging. I dag er 130 barn med i dette programmet. Disse barna bor hos slektninger eller andre voksne som har tatt dem inn i familien. Gjennom barneprogrammet støttes barnas skolegang ved at utgifter til skolegang dekkes. I tillegg åpnes ARO senteret spesielt for disse barna to ganger per uke. På senteret får barna medisinsk oppfølging, leksehjelp og kurs i ulike håndverk som søm og snekkerarbeid. Barna deltar i et eget landbruksprogram sammen med sine foresatte. Der får de praktisk kunnskap i godt landbruk og husdyrhold. De fleste familiene i dette grøderike distriktet er bønder så økt kunnskap i landbruk er svært verdifult for framtiden til barna.

En barndom uten vold

Bruk av vold mot barn er svært utbredt i dette distriktet. På skolen er bruk av fysisk avstraffelse av elevene svært utbredt - tiltross for at dette er ulovlig i følge Kenyansk lov. Et eget team ved ARO senteret arbeider spesielt inn mot skolene i området. Disse gjennomfører egne pedagogiske kurs for lærerne og ledelsen i hvordan undervise UTEN bruk av fysisk avstraffelse. I tillegg organiseres elevene i egne Childrens Rights Clubs der de får opplæring i både hvilke rettigheter de har som barn - og hvilke plikter de har som elever. Teamet følger også opp saker der lærere har forgrepet seg på elever. Vi har eksempler på elever som er voldtatt av sine lærere, er blitt gjort gravide og tvunget ut av skolen. Slike saker anmeldes av vårt team og barna følges spesielt opp slik at de kan få mulighet til å fullføre skolegangen. Denne delen av arbeidet er ikke uten risiko for vårt team som opplever å bli truet av overgripere. Problemer med et korrupt politi er også en stor utfordring i dette arbeidet. Men teamet har fått et godt samarbeid med av politistasjonene i området som nå kontakter teamet når de kommer over barn som lider under vanskjødsel og mishandling. På mange måter fungerer teamet fra ARC Kenya som et utvidet barnevern i et samfunn som mangler dette.

Solcellelamper

Bruk av parafinlamper har i generasjoner vært det normale på landsbygda i Kenya (som i store deler av Afrika). De aller fattigste bor i enkle jordhytter med tak laget av strå. Dette gjør parafinlampene spesielt farlige. Brannfaren ved bruk av parafinlamper har krevd mange ofre. I tillegg gir soten fra oljen store helseproblemer både i lunger og syn. Lampene gir dårlig lys, noe som igjen hindrer barna i å kunne gjøre lekser når de kommer hjem om kvelden. Ved å innføre solcellelamper løses de fleste av disse problemene. I tillegg sparer familliene utgifter til olje - penger de f.eks kan bruke til skolepenger for barna. Alle de foreldreløse barna som er med i barneprogrammet mottar en solcellelampe gratis. I tillegg kjøres egne kampanjer i distriktet for å få flest mulig over til bruk av slike lamper. I dag har de aller fleste familier minst en slik lampe i sine hjem. Men programmet vil fortsette til bruk av oljelamper er fjernet helt.
 

Støttespillere

Viktige støttespillere i dette arbeidet er Stiftelsen Sana, Linda Foundation og Kvadraturen Skolesenter i tillegg til private givere.

Les mer om Kenya her