Kuron, Sør-Sudan

Gjennom et samarbeid med biskop emeritus Paride Taban startet JOIN opp et pilotprosjekt blant Toposa folket. Vår målsetting var å hjelpe voldsutsatte kvinner og barn, og forebygge bruk av vold i en svært voldelig kultur.

Toposa-kulturen i Sør-Sudan

Toposa folkegruppen livnærer seg av kvegdrift og lever sør-øst i Sør-Sudan. Kulturen er svært preget av voldsbruk. Kvegtyveri er svært utbredt i denne kulturen der en manns rikdom måles i antall kyr han eier.

Toposafolket

Toposafolket er et kvegfolk som lever på savannen i Sør-Sudan. Stammen på ca. 800 000 medlemmer regnes som en svært voldelig stamme. Gjennom et samarbeid med Biskop emeritus Paride Taban startet JOIN i 2014 opp et pionerarbeid i fredslandsbyen Kuron som biskopen etablerte for å skape fred i området. Nettopp bruk av vold mot kvinner og barn er svært utbredt i denne kulturen. Dette ønsket JOIN å endre.

Hustruer kjøpes med kyr. Dette betyr at jentebarn har høy verdi for familiene ettersom de betyr flere kyr for familien dersom de blir giftet bort til en rik mann. Små jentebarn blir lovet bort til menn som er flere tiår eldre enn dem selv mot betaling i kyr. Når jentene blir 10-12 år giftes de bort til denne eldre mannen. Dersom jenta protesterer er det farens plikt å straffe jenta offentlig med pisking til hun gir etter og går tilbake til sin ektemann. Jentene som opplever brutale overgrep av sine menn er svært ofte ikke fysisk klare til å bære frem et barn. Fødslene er derfor ofte kompliserte og mange overlever ikke – andre får store fistula skader. Disse skadene gjør igjen at de blir utstøtt av sine egne.

FNs fredspris

FNs Sergio Vieira de Mellos fredspris for 2013 ble tildelt biskop emeritus Paride for hans arbeid med etableringen av Peace Village i Kuron øst i Sør-Sudan. Denne landsbyen ble etablert i 2005 og har som formål å bringe sammen folk fra ulike stammer og trosretninger som har vært i konflikt i en årrekke. Sør Sudans befolkning har lidd under en borgerkrig i 22 år og er i dag en krigstrett nasjon med store nasjonale utfordringer. 

JOIN good forces samarbeider med Biskop Paride i hans fredsbyggende arbeid i Kuron. JOIN har i 20 arbeidet i krigsurolige land som DR Kongo og Sør Sudan. Gjennom et samarbeid med gode lokale nettverk jobber feltarbeidere i urolige områder for å nå voldtatte kvinner og barn som trenger hjelp. Etter at Biskop emeritus Paride gikk av som biskop få år tilbake begynte han å jobbe full tid med å bygge en fredslandsby fra grunnen av. Han kalte landsbyen Den Hellige Treenighet Peace Village. Hans visjon om en landsby der folk kan møtes som brødre og søstre, et fellesskap av kjærlighet og forsoning er i dag virkelighet. 

"Det er et faktum at denne landsbyen nå blir sett på som et eksempel på forsoning og fred og vil oppmuntre andre lokalsamfunn til å følge en lignende tilnærming i andre konfliktområder i Sør-Sudan og i andre land," sier Laurent Vieira de Mello, president for stiftelsen som delte ut prisen og eldste sønn av den avdøde Sergio Vieira de Mello.

Hva gjør JOIN?

Et team ble sendt til våre feltarbeidere i Goma, DR Kongo for å kurses i hvordan arbeid med voldsutsatte kvinner og barn gjøres i der. De fulgte også arbeidet som vårt Fatherhood-team gjør for å endre mennes holdninger til bruk av vold. Så fort de returnerte til Kuron startet teamet opp arbeidet med å kurse lokale tradisjonelle fødselshjelpere. Dette er kvinner som har en svært sentral plass i landsbyene og som får informasjon om det meste av det som foregår i familiene. Gjennom å gi dem kurs i hvordan man kan hjelpe jentene som voldtatt eller mishandlet ble disse viktige hender i vårt arbeid for å lindre kvinner og barns nød i Toposa landsbyene. Et eget mottakssenter og "lyttehus" ble bygd like ved helsestasjonen. Her kan kvinnene (og jentene) komme for å få hjelp både med fysiske- og psykisk skader. Teamet vårt inviterte foreldre og ektemenn til samtaler for å få dem til å endre tradisjonen med å gifte bort jentene i så ung alder. Flere jenter som kom til vårt senter fikk hjelp til å returnere til sine foreldre og til å komme tilbake til skolen. Ektemennene fikk kunnskap om hvilke helserisiko det var for så unge jenter å bli gravide. Mange foreldre ble overbevist om at jentene selv skal få velge hvem de vil gifte seg med og når.

Programmet ble stanset i 2015 på grunn av manglende finansiering.

JOINs innsats i Sør-Sudan er per 2016 et landbruksprosjekt i de sørlige delene av Sør-Sudan. Her får kvinner opplæring i godt landbruk slik at familiene blir mer motstandsdyktige til å takle tørkeperiodene. Dette programmet er finansiert av privatpersoner i Norge.