HJELLVIK TRIATHLON

HJELLVIK TRIATHLON

Det er hovedsakelig tre grunner til at jeg "Joiner gode krefter":

1: Den rettferdige grunnen: 
De når ut til folk som svært få andre organisasjoner rekker ut til. Krisen i D.R. Kongo blir lett glemt. Lidelsene er så store og langt unna at verden (vesten) ikke klarer/vil ta det innover seg.
 
2: Den pragmatiske grunnen
Etter å ha lest regnskapet og sett på organisering fremstår det som at man har veldig sunne, lokalt forankrede, rammer for organisasjonen.  Det være seg budsjettmessing og organisatorisk. At Norad betaler norsk administrasjon gjør det ekstra givende å sende penger når vi vet at pengene går direkte til lokalt arbeid i Kongo. 

3: Den viktigste grunnen:
Jesu kjærlighet tvinger oss. Alt har vi fått av nåde. Fra Han som kom fra Herligheten og ned til arme syndere på vår arme jord. Materielle velsignelser, helse, kunnskap, penger, venner og familie. Alt har vi fått av nåde. Måtte det alt sammen bli til Guds ære. JOINs arbeid forkynner Jesu kjærlighet til alle mennesker og ærer Gud. 

Og av denne grunn er det en stor glede for meg å få lov å være med på laget! 
Velkommen du også. 

Les mer om Hjellvik Triathlon her