Arbeid blant barn

De aller svakeste i samfunnet er barna. Krig og fattigdom fratar barna fundamentale rettigheter som retten til skolegang, helsehjelp - en framtid. Det er et perspektiv som utfordrer oss sterkt.

FNs Barnekonvensjon sørger for at verden anerkjenner at barn har krav på spesiell beskyttelse og har menneskerettigheter. Alle stater som har signert barnekonvensjonen har en plikt til å sørge for at den følges i deres eget land. FNs barnekomité overvåker jevnlig hvordan barn har det i de enkelte medlemslandene, og kommer med anbefalinger og observasjoner.

Barnekonvensjonen er den internasjonale avtalen som flest land har signert og er bundet til gjennom internasjonal lov. Den er ratifisert av alle FNs medlemsland unntatt USA.

Noen eksempler på barns rettigheter:

  • Alle barn er født frie og er like mye verdt.
  • Alle barn har rett til et navn og en nasjonalitet.
  • Alle barn har rett til beskyttelse.
  • Alle barn har rett til best mulig helsehjelp og nok mat og drikke.
  • Alle barn har rett til å bli hørt og bli tatt hensyn til.
  • Alle barn har rett til å gå på skole.
  • Alle barn har rett til lek, fritid og hvile.
  • Alle barn har de samme rettighetene

Dette er rettigheter vi ser blir brutt hver eneste dag i DR Kongo og Kenya. 

 

DR KONGO

I følge FN er DR Kongo blant verdens farligste land for kvinner og barn å leve i.

Mange barn har også blitt vitne til de mest brutale overgrep og de har sett både mor og far bli drept foran øynene deres. Dessverre har mange barn også blitt utsatt for de mest forferdelige overgrep, og barn helt ned i toårsalderen har blitt voldtatt. Skolegang og helsehjelp blir hindret på grunn av jevnlige krigsutbrudd. Barn på flukt er spesielt sårbare og trenger derfor spesiell fokus fra vår side.

Barnehjem for foreldreløse barn og barn som har kommet bort fra sine foreldre under flukt

Hvis ingen bidrar til at de får både praktisk, psykososial og medisinsk hjelp er sannsynligheten stor for at framtiden til barna blir både mørk og vanskelig.  Men heldigvis finnes det mennesker som Mama Jeanne, som har viet livet sitt til å hjelpe de mange foreldreløse. Mange av disse hadde vært i fare for å bli rekruttert som barnesoldater om de ikke hadde fått hjelp. I dag bor nærmere 200 foreldreløse barn på Mama Jeannes barnehjem i Goma. Der får de omsorg, medisinsk oppfølging og de minste får også skolegang. 

Les mer om DR Kongo her.

 

KENYA

Selv om Kenya i dag er et av de landene i Afrika som har hatt en stor økonomisk vekst er det fortsatt store områder av Kenya som ikke er berørt av dette. Det er i dag enorme forskjeller mellom fattige og rike i Kenya. Et av disse områdene er landsbygda langs Victoria innsjøen der landets nest største by Kisumu ligger. JOIN overtok i 2014 oppfølgingsansvaret av arbeidet som den lokale organisasjonen ARC Kenya gjør på landsbygden utenfor Kisumu. Arbeidet har sitt utgangspunkt fra ARO senteret.

Foreldreløse barn

Mange familier rammes sterkt av HIV i dette området. For å hjelpe foreldreløse barn er det startet opp et eget program for å gi disse barna omsorg, skolegang og medisinsk oppfølging. I dag er 130 barn med i dette programmet. Disse barna bor hos slektninger eller andre voksne som har tatt dem inn i familien. Gjennom barneprogrammet støttes barnas skolegang ved at utgifter til skolegang dekkes. I tillegg åpnes ARO senteret spesielt for disse barna to ganger per uke. På senteret får barna medisinsk oppfølging, leksehjelp og kurs i ulike håndverk som søm og snekkerarbeid. Barna deltar i et eget landbruksprogram sammen med sine foresatte. Der får de praktisk kunnskap i godt landbruk og husdyrhold. De fleste familiene i dette grøderike distriktet er bønder så økt kunnskap i landbruk er svært verdifult for framtiden til barna.

En barndom uten vold

Bruk av vold mot barn er svært utbredt i dette distriktet. På skolen er bruk av fysisk avstraffelse av elevene svært utbredt - tiltross for at dette er ulovlig i følge Kenyansk lov. Et eget team ved ARO senteret arbeider spesielt inn mot skolene i området. Disse gjennomfører egne pedagogiske kurs for lærerne og ledelsen i hvordan undervise UTEN bruk av fysisk avstraffelse. I tillegg organiseres elevene i egne Childrens Rights Clubs der de får opplæring i både hvilke rettigheter de har som barn - og hvilke plikter de har som elever. Teamet følger også opp saker der lærere har forgrepet seg på elever. Vi har eksempler på elever som er voldtatt av sine lærere, er blitt gjort gravide og tvunget ut av skolen. Slike saker anmeldes av vårt team og barna følges spesielt opp slik at de kan få mulighet til å fullføre skolegangen. Denne delen av arbeidet er ikke uten risiko for vårt team som opplever å bli truet av overgripere. Problemer med et korrupt politi er også en stor utfordring i dette arbeidet. Men teamet har fått et godt samarbeid med av politistasjonene i området som nå kontakter teamet når de kommer over barn som lider under vanskjødsel og mishandling. På mange måter fungerer teamet fra ARC Kenya som et utvidet barnevern i et samfunn som mangler dette.

Solcellelamper

Bruk av parafinlamper har i generasjoner vært det normale på landsbygda i Kenya (som i store deler av Afrika). De aller fattigste bor i enkle jordhytter med tak laget av strå. Dette gjør parafinlampene spesielt farlige. Brannfaren ved bruk av parafinlamper har krevd mange ofre. I tillegg gir soten fra oljen store helseproblemer både i lunger og syn. Lampene gir dårlig lys, noe som igjen hindrer barna i å kunne gjøre lekser når de kommer hjem om kvelden. Ved å innføre solcellelamper løses de fleste av disse problemene. I tillegg sparer familliene utgifter til olje - penger de f.eks kan bruke til skolepenger for barna. Alle de foreldreløse barna som er med i barneprogrammet mottar en solcellelampe gratis. I tillegg kjøres egne kampanjer i distriktet for å få flest mulig over til bruk av slike lamper. I dag har de aller fleste familier minst en slik lampe i sine hjem. Men programmet vil fortsette til bruk av oljelamper er fjernet helt.

Støttespillere

Viktige støttespillere i dette arbeidet er Stiftelsen Sana, Linda Foundation og Kvadraturen Skolesenter i tillegg til private givere.

Les mer informasjon om Kenya her