Arbeid blant barn

De aller svakeste i samfunnet er barna. Krig og fattigdom fratar barna fundamentale rettigheter som retten til skolegang, helsehjelp - en framtid. Det er et perspektiv som utfordrer oss sterkt.

FNs Barnekonvensjon sørger for at verden anerkjenner at barn har krav på spesiell beskyttelse og har menneskerettigheter. Alle stater som har signert barnekonvensjonen har en plikt til å sørge for at den følges i deres eget land. FNs barnekomité overvåker jevnlig hvordan barn har det i de enkelte medlemslandene, og kommer med anbefalinger og observasjoner.

Barnekonvensjonen er den internasjonale avtalen som flest land har signert og er bundet til gjennom internasjonal lov. Den er ratifisert av alle FNs medlemsland unntatt USA.

Noen eksempler på barns rettigheter:

  • Alle barn er født frie og er like mye verdt.
  • Alle barn har rett til et navn og en nasjonalitet.
  • Alle barn har rett til beskyttelse.
  • Alle barn har rett til best mulig helsehjelp og nok mat og drikke.
  • Alle barn har rett til å bli hørt og bli tatt hensyn til.
  • Alle barn har rett til å gå på skole.
  • Alle barn har rett til lek, fritid og hvile.
  • Alle barn har de samme rettighetene

Dette er rettigheter vi ser blir brutt hver eneste dag i DR Kongo. 

I følge FN er DR Kongo blant verdens farligste land for kvinner og barn å leve i.

Mange barn har også blitt vitne til de mest brutale overgrep og de har sett både mor og far bli drept foran øynene deres. Dessverre har mange barn også blitt utsatt for de mest forferdelige overgrep, og barn helt ned i toårsalderen har blitt voldtatt. Skolegang og helsehjelp blir hindret på grunn av jevnlige krigsutbrudd. Barn på flukt er spesielt sårbare og trenger derfor spesiell fokus fra vår side.

Barnehjem for foreldreløse barn og barn som har kommet bort fra sine foreldre under flukt

Hvis ingen bidrar til at de får både praktisk, psykososial og medisinsk hjelp er sannsynligheten stor for at framtiden til barna blir både mørk og vanskelig.  Men heldigvis finnes det mennesker som Mama Jeanne, som har viet livet sitt til å hjelpe de mange foreldreløse. Mange av disse hadde vært i fare for å bli rekruttert som barnesoldater om de ikke hadde fått hjelp. I dag bor nærmere 200 foreldreløse barn på Mama Jeannes barnehjem i Goma. Der får de omsorg, medisinsk oppfølging og de minste får også skolegang. 

Les mer om DR Kongo her.