Voldsforebyggende arbeid

- Før trodde jeg at det var FN som skulle skape fred i verden, men etter det jeg har lært på kurset har jeg forstått at fred i verden starter i hjemmene. Jeg må begynne med meg selv. Slik oppsummerer en av de flere tusen kongolesiske mennene sin opplevelse av lærdommen han har fått gjennom de såkalte Fatherhood-kursene som er en helt sentral del av JOINs voldsforebyggende arbeid i det østlige Kongo.

Det aller meste av arbeidet mot seksualisert og kjønnsbasert vold har dreid seg om å hjelpe kvinner og barn etter at skaden har skjedd. Det har vært og vil fortsatt være viktig for JOIN i vårt arbeid. Men de siste årene har vi også i mye større grad konsentrert oss om årsakene til problemene, nemlig mennenes voldelige oppførsel.

Vi er opptatt av å understreke at den vanlige kongolesiske mann ikke er mer voldelig enn andre menn. Likevel må vi forstå at mange menn i Kongo også er ofre for den langvarige væpnede konflikten i landet. Mange av dem har mistet sin opprinnelige mannsrolle og leter etter å fylle den med noe nytt. I tillegg har tradisjon og kultur bidratt til et kvinnesyn som rettferdiggjør en voldelig oppførsel. For mange blir det å vise makt og styrke en måte å takle denne mannsrollen på. Spesielt tydelig blir dette hos mange innen politiet og militæret, som åpent sier at de ikke har definert sin voldelige oppførsel som vold. Denne holdningen er noe vi i JOIN søker å endre gjennom vårt voldsforebyggende prosjekt rettet mot menn.

Siden 2010 har mer enn 4 000 menn deltatt på et 12 dagers kurs som fokuserer på mannsrollen, og hvordan menns rolle som far og ektemann kan være med å føre til positive eller negative konsekvenser for familien og omgivelsene. Disse har igjen bragt kunnskapen videre til sine lokalmiljøer gjennom kirker, grupper og ulike organisasjoner, slik at et titalls tusen menn har blitt nådd med nye tanker og ny lærdom. Det arrangeres store bilkortesjer med fokus på mannsrollen, egen radioprogrammer og ulike arrangementer som alle har som mål å sette et positivt fokus på en endret mannsrolle. For mange har dette vært en stor vekker, og bidratt til at de har fått nye perspektiver på egen rolle og oppførsel. Flere av representantene fra militæret og politiet har også tatt til orde for at dette kurset bør tas inn i utdannelsen.

Fatherhood-prosjektet til JOIN har vært et pioner-prosjekt i DR Kongo og har blitt evaluert av Fafo, som også har laget en forskningsrapport på fenomenet maksulinitet i DR Kongo med utgangspunkt i dette prosjektet. Begge disse rapportene er tilgjengelige om du kontakter oss i JOIN.