Seksualisert vold

- Når det en dag blir fred i Kongo, vil kvinnene ta tilbake sin rolle i samfunnet.

Dette sier Mama Jeanette i DR Kongo. Hun er en av kvinnene som gjennom en årrekke har gjort en heltemodig innsats for å hjelpe de mange tusen kvinner og barn som er ofre for krigens ufattelige brutalitet i det østlige Kongo.JOIN har i mer enn 20 år samarbeidet med tapre og modige kvinner som Mama Jeanette og Mama Jeanne, kvinner som har viet sitt liv for å hjelpe andre. De er begge knyttet til kirkenettverket CEPAC som har en enorm kontaktflate i de store Kivu-provinsene, med 1 million medlemmer. Mer enn 70 frivillige kvinner er knyttet til dette nettverket som rådgivere. Gjennom dette nettverket er det bygget opp et arbeid som når fram til krigsofre i de mest avsidesliggende områdene. Her får de et møte med varme og omsorg fra medsøstre, som bringer dem til et av våre «lyttehus» der de får fortelle sine historier om hva de har opplevd. Der fortelles det historier om voldtekt, ofte utført av militærkledte menn, ofte mange menn. Der fortelles det historier om overgrep mot forsvarsløse barn og kvinner, og mange har blitt vitne til at familiemedlemmer er blitt drept. På lyttehusene får de den nødvendige psykososiale oppfølging, og de får menneskelig omsorg og varme fra noen som bryr seg og forstår.

Gjennom nettverket til Mama Jeanette og Mama Jeanne sendes kvinnene videre til helsesentre eller til større sykehus der de får den nødvendige medisinske oppfølgingen. Ett av disse sykehusene er Kyeshero i Goma, et spesialsykehus for kvinner og barn bygget av JOIN med norske bistandsmidler. Her får kvinnene og barna den beste oppfølging etter de dype traumene og overgrepene de har opplevd.

Kvinnenettverket som JOIN støtter, følger også kvinnene tilbake til hverdagen etter endt behandling. For de aller fleste går dette heldigvis bra, selv om de må bære med seg dype og uhelbredelige sår som kanskje aldri leges. Mange av dem finner trøst i hverandre. De er ikke alene, og enheten kvinnene imellom er enormt sterk.

 

VEIEN TILBAKE

For dem som av ulike grunner ikke kan vende tilbake til hjemlandsbyen sin, er situasjonen svært krevende. Stigmaen rundt å være et voldtektsoffer er stor, og dessverre er det mange av dem som aldri blir akseptert igjen av sin egen familie. Disse blir ofre i dobbelt forstand. Prosjektene til JOIN har også et sterkt fokus på å hjelpe disse kvinnene. Først og fremst gjennom å mekle med familien og lokalmiljøet for å få dem til å akseptere at kvinnene er uskyldige og må få tilbake sin plass i hjem og samfunn. Heldigvis lykkes vi ofte med dette, men ikke alltid. For dem som blir stående helt alene og på bar bakke, er det laget et eget oppfølgingsprogram. De får kurs og opplæring i jordbruk eller et annet praktisk yrke som kan være med og gi dem et levebrød. Noen av dem får også gjennom prosjektet hjelp til å bygge et eget hus og en åkerlapp der de kan starte på nytt for seg og sine barn.

Livet er brutalt i DR Kongo, men vi i JOIN ser at det nytter å hjelpe. Gjennom samarbeidet med vår lokale partner Hope in Action og Mama Jeanne og Mama Jeanette har mer enn 32 000 kvinner fått en hjelp de ellers aldri ville ha fått. Kvinner har fått verdigheten og livsviljen tilbake, og de har fått et nytt håp for fremtiden.

De virkelige heltene er kvinner som Mama Jeanette og Mama Jeanne. Kvinner som har blitt så sterkt berørt av nøden og brutaliteten rundt seg. De har gjort et livsvalg som gir dem enorme utfordringer, men hvor de berører så mange menneskers liv positivt. Mama Jeanette og Mama Jeanne ble begge to nominert til Nobels fredspris både i 2015 og 2016, sammen med legen Denis Mukwege.

Vi i JOIN good forces er stolte over å få arbeide sammen med disse, og vi håper mange vil stå sammen med oss om å gi dem mulighetene til å hjelpe enda flere.

Maria overlevde et brutalt angrep på egen kropp og mistet hele familien. Nå har hun startet med oppdrett av marsvin i hytten hun fikk av JOIN. I fjor åpnet hun sitt hjem for en ung kvinne fra mottakssenteret. Hun er en god støtte for Maria som er syk.