- Jeg takker JOIN for samarbeidet vårt!

I et fersk videointervju uttrykker fredsprisvinner Dr. Denis Mukwege sin takknemlighet over det mangeårige samarbeidet med JOIN good forces.

- Kampen mot seksuell vold er et program som fortsatt er viktig fordi Nord-Kivu fremdeles er herjet av væpnede grupper. Og der det er væpnede konflikter, finner vi seksuell vold. Jeg takker JOIN for samarbeidet vårt. Og viktigst av alt, vil jeg understreke at vi fortsatt trenger deres støtte slik at kvinner som er ofre for seksuell vold kan komme til Kyeshero sykehus og motta den omsorgen de trenger, sier Mukwege. 

Mukwege avslutter sitt uttalelse, gitt i videointervju med Hope in Action leder Banyene Bulhere lørdag 27. oktober 2018, med å takke for gratulasjoner med fredsprisen og å si: - Vi skal fortsette å samarbeide!

Fredsprisen til Dr. Mukwege

Vi gratulerer Dr. Dennis Mukwege med fredsprisen! JOIN (CRN) bygget fistulaavdelingen ved Panzi sykehus i 2005 og trente kirurger ved sykehuset, og har vært en viktig støttespiller for Mukwege i mange år.

 
Den kongolesiske kirurgen Dr. Denis Mukwege som leder Panzi Hospital, har vært en sterk talsmann for kvinnelige ofre for den brutale krigen i DR Kongo i en årrekke. Bistandsorganisasjonen JOIN good forces har i flere år samarbeidet med Dr. Mukwege. Blant annet har JOIN med støtte fra UD, utdannet leger ved Panzi Hospital. Disse arbeider nå ved fistula-avdelingen på Panzi Hospital og ved Kyeshero Hospital i Goma – begge er bygd av JOIN
med støtte fra henholdsvis DFID og norsk UD.
 
Feltarbeiderne som sørger for at ofrene i denne krigen kommer til sykehuset og får medisinsk hjelp, er utrolig viktige aktører i dette arbeidet. I Nord Kivu ledes et stort nettverk av slike feltarbeidere av Mama Jeanne og Mama Jeanette. Disse har satt egen sikkerhet i fare ved å krysse frontlinjene for å hjelpe kvinner og barn som er utsatt for brutale overgrep under krigen i Øst-Kongo. Begge to ble nominert til Nobels fredspris i år.
 
- Vi i JOIN er stolte og ydmyke over at vi i mange år har fått mulighet til å støtte og samarbeide med Denis Mukwege.
Dette er en mann som skaper fred på grasrotplan og som utsetter seg selv for stor fare i sin tjeneste for å lindre nød. Som en sterk
talsmann har han gjort verden oppmerksom på den enorme urett som rammer kongolesiske kvinner, sier daglig leder Fred Håberg i
JOIN good forces.
 
- Mitt ønske er at mennesker over hele verden skal få høre vår stemme, og at de kommer oss i møte for å hjelpe oss.
Dette sier kongolesiske Jeanne Nakatche Banyere, som nå opplever å blitt hørt. Sammen med Jeannette Kahindu Bindu og Dr.
Denis Mukwege har hun stått på i sin utrettelige kamp for å hjelpe krigsskadde kvinner og barn i Øst-Kongo. De to heltemodige
kvinnene er bekymret for framtiden for de mange kongolesiske kvinnene som er ofre for denne ufattelige brutaliteten.
 
- Vi spør oss hva slags framtid de har, enkene og de foreldreløse barna, og hvordan vi skal hjelpe dem. Vi kongolesiske kvinner
lider. Det vi ønsker er fred, og vår bønn er at det internasjonale samfunnet skal hjelpe oss, har Jeanette Kahindu Bindu tidligere
uttalt.
 
Brutal og langvarig krig
Den over 20 år lange borgerkrigen i Øst-Kongo regnes for å være den dødeligste siden 2. verdenskrig, med mer enn 5 millioner
mennesker døde. Mange av disse er kvinner og barn. Over 2,9 millioner er flyktninger i eget land. Titusenvis av kvinner og barn har
også fått sine liv ødelagt gjennom brutale krigsvoldtekter. Mange av disse kvinnene er hjulpet tilbake til livet gjennom arbeidet til Dr. Denis
Mukwege.
 
- Siden JOIN startet arbeid i DR Kongo har vi hjulpet mer enn 30 000 voldtatte kvinner og barn med livreddende hjelp, medisinsk
støtte og hjelp til å leve livet videre. Dette har vært mulig gjennom den fantastiske innsatsen til lokale samarbeidspartnere og
deres nettverk av feltarbeidere. Det er de som risikerer sine egne liv ved å krysse frontlinjer for å nå fram til ofrene, sier Håberg.
 
 
BAKGRUNN:
I Øst-Kongo blir seksuell vold mot kvinner brukt som våpen i kampen om land og naturressurser. Ressurser verdensmarkedet etterspør. JOIN good forces har i mer enn 15 år spesifikt hjulpet ofre for seksuell vold å ta livet tilbake.
 
Bare siden 2015 har JOIN brukt 50 millioner kroner på å bedre forholdene for kvinner og barn i Øst-Kongo. 6 millioner har kommet fra private givere, resten fra Norad.
 
Fra juni 2015 til mars 2018 fikk 2336 kvinner i Kivu-provinsene psykososial assistanse etter å ha blitt utsatt for overfallsvoldtekt. 2062 kvinner fikk medisinsk behandling og 1751 fikk opplæring i inntektsskapende arbeid. 1231 ofre gjenvant sin fysiske helse, der 566 av dem måtte gjennom omfattende behandling ved Kyeshero-sykehuset i Goma. 588 overvant også traumet og den sosiale stigmaen voldtekten påførte dem, og 548 ble gjenforent med ektemann, familie og lokalsamfunn. 409 saker ble strafferettslig forfulgt, med 166 fellende dommer.
 
Så lenge urolighetene i Øst-Kongo fortsetter, vil kvinner fortsatt lide. 
 
KLIKK HER for å hjelpe voldtektsofre tilbake til livet!

Nøkkeltall for JOIN good forces

For hver tier JOIN bruker, går 9 kroner til formålet. Formålsprosent: 90
For hver tier JOIN samler inn, brukes 1 krone på innsamlingen. Innsamlingsprosent: 90
For hver tier JOIN administrerer, går 50 øre til administrasjon i Norge. Administrasjonsprosent: 5

Midlene fordelt på tema

Diagrammet under viser fordeling av innsatsmidlene de tre siste årene. 

JOIN

Utfordrende, nødvendig og sterkt lokalt forankret er kjennetegnene på JOIN.

Vår historie

1993
Etablering av stiftelsen under navnet CRN, Christian Relief Network. Nødhjelpsarbeid i Mosambik.
1994
Nødhjelpsteam til krigen på Balkan, DR Kongo og Rwanda.
1995
Starter støtte til barnehjem i Goma, DR Kongo. Ledes av Mama Jeanne.
1996
Starter gjenoppbygging av helsestasjoner i DR Kongo.
1997
“Gi meg en sjanse” i Uganda. Arbeid blant barn i fengsel.
Hjelpearbeid blant flyktninger og internflyktninger i DR Kongo og Rwanda.
1999
Starter demobilisering og reintegrering av geriljagrupper i Uganda.
2003/2004
Starter rehabilitering og reintegrering av barnesoldater.
Starter arbeid for krigsvoldtatte kvinner i DR Kongo. Feltarbeidet ledes av Mama Jeanne og Mama Jeannette.
2005
Gjenoppbygging av Pinga sykehus. Bygging av fistelavdeling og utdanning av kirurger ved Panzi-sykehuset, DR Kongo.
2010
Byggestart av sykehuset Kyeshero Hospital på 250 senger.
Byggestart av paviljong ved Heal Africa Hospital.
Oppstart av Fatherhood-programmet. Et pionerprogram blant kongolesiske menn for å forebygge bruk av vold i familien og lokalsamfunnet.
2012
Åpning av Kyeshero Hospital og ny paviljong på Heal Africa Hospital.
Gir nødhjelp til 126 000 internflyktninger i Nord Kivu, DR Kongo. 85 000 er underernærte barn under fem år.
Starter helsearbeid i Maniema, DR Kongo for å redusere mor/barn dødeligheten.
2013
Starter et omfattende helsearbeid i Nord Kivu med opprusting av helsestasjoner, helseposter og mobile klinikker.
2014
Starter voldsforebyggende arbeid blant Toposafolket i Kuron, Sør Sudan. Staben kurses i DR Kongo.
Starter samarbeid med ARC Kenya i Kisumu. Støtte til foreldreløse barn, voldsforebyggende arbeid og helsearbeid gjennom ren energi.
2015
Mama Jeanne og Mama Jeannette som leder feltarbeidet for krigsvoldtatte kvinner i DR Kongo blir nominert til Nobels fredspris sammen med Denis Mukwege.
2016
Motherhood, Fatherhood og SGBV (Sexually Gender Based Violence)- programmene i DR Kongo gjør en stor forskjell for sårbare kvinner og barn.
2017
JOIN good forces flyttes tilbake til Oslo og styrker fokuset på DR Kongo.
2018
Nye prosjekter utvikles i samarbeid med Hope in Action.