Introduksjon

I Øst-Kongo blir seksuell vold mot kvinner brukt som krigsvåpen i kampen om land og naturressurser. Ressurser verdensmarkedet etterspør.

JOIN hjelper hvert år flere hundre kvinner utsatt for krigsvoldtekt tilbake til livet og landsbyen. Din støtte gjør dette mulig.

Fra 2015 til 2017 har JOIN brukt 43 millioner kroner på å bedre forholdene for kvinner og barn i Nord-Kivu provinsen i Øst-Kongo. 12 prosent av disse er innsamlede midler. Resten kommer fra Norad.
 
2300 kvinner har i perioden fått medisinsk og psykososial assistanse etter krigsvoldtekt. 1000 kvinner har fått tilbake helsen og overvunnet det sosiale stigma en voldtekt påfører dem. 500 av dem har fått vende tilbake til familie og landsby. Dette arbeidet fortsetter i 2018.
 
JOIN arbeider også med å forebygge kjønnsbasert vold. I samme periode har 1000 menn gjennomgått Fatherhood kurs og blitt bevisstgjort på kvinners rettigheter.
 
 
 
 

Slik brukes pengene

Takket være solide lokale partnere i DR Kongo holdes de administrative kostnadene i Norge nede.

Midlene fordelt på tema

Norad-prosjektene omfatter hjelp til voldtektsofre, trygge fødsler og opplæring i ikke-voldsatferd. I tillegg støtter JOIN Mama Jeannes barnehjem

JOIN

Utfordrende, nødvendig og sterkt lokalt forankret er kjennetegnene på JOIN.

Vår historie

1993

Etablering av stiftelsen. Nødhjelpsarbeid i Mosambik.

 

1994

Nødhjelpsteam til krigen på Balkan, DR Kongo og Rwanda.

1995

Starter støtte til barnehjem i Goma, DR Kongo. Ledes av Mama Jeanne.

 

1996

Starter gjenoppbygging av helsestasjoner i DR Kongo.

 

1997

“Gi meg en sjanse” i Uganda. Arbeid blant barn i fengsel.

Hjelpearbeid blant flyktninger og internflyktninger i DR Kongo og Rwanda.

 

1999

Starter demobilisering og reintegrering av geriljagrupper i Uganda.

 

2003/2004

Starter rehabilitering og reintegrering av barnesoldater. 

Starter arbeid for krigsvoldtatte kvinner i DR Kongo. Feltarbeidet ledes av Mama Jeanne og Mama Jeannette.

 

2005

Gjenoppbygging av Pinga sykehus. Bygging av fistelavdeling og utdanning av kirurger ved Panzi-sykehuset, DR Kongo. 

 

2010

Byggestart av sykehuset Kyeshero Hospital på 250 senger. 

Byggestart av paviljong ved Heal Africa Hospital. 

Oppstart av Fatherhood-programmet. Et pionerprogram blant kongolesiske menn for å forebygge bruk av vold i familien og lokalsamfunnet.

 

2012

Åpning av Kyeshero Hospital og ny paviljong på Heal Africa Hospital.

 

2012

Gir nødhjelp til 126 000 internflyktninger i Nord Kivu, DR Kongo. 85 000 er underernærte barn under fem år.

 

2012

Starter helsearbeid i Maniema, DR Kongo for å redusere mor/barn dødeligheten. 

 

2013

Starter et omfattende helsearbeid i Nord Kivu med opprusting av helsestasjoner, helseposter og mobile klinikker. 

 

2014

Starter voldsforebyggende arbeid blant Toposafolket i Kuron, Sør Sudan. Staben kurses i DR Kongo.

 

2014

Starter samarbeid med ARC Kenya i Kisumu. Støtte til foreldreløse barn, voldforebyggende arbeid og helsearbeid gjennom ren energi.

2015

Mama Jeanne og Mama Jeannette som leder feltarbeidet for krigsvoldtatte kvinner i DR Kongo blir nominert til Nobels fredspris sammen med Denis Mukwege.

 

2016

Motherhood, Fatherhood og SGBV- programmene i DR Kongo gjør en stor forskjell for sårbare kvinner og barn. 

 

2017

JOIN good forces flyttes tilbake til Oslo og styrker fokuset på DR Kongo.