DR Kongo

Hope in Action

Sentralt i arbeidet vårt i DR Kongo står organisasjonen Hope in Action. Hope In Action er en svensk organisasjon med underavdelinger i Afrika. HiA er registrert lokalt i de land de arbeider; og hver enhet er selvstendig med eget styre.

Les mer!

Kenya

Arc Kenya

JOIN overtok i 2014 som partner til Arc Kenya. Dette skjedde etter at Arc-Aid la ned sitt arbeid i Norge. JOIN viderefører og utvikler i dag arbeidet sammen med Arc Kenya for å hjelpe barn og fattige familier til en bedre fremtid.

Les mer!

Hvem støtter oss?

Statlige bidrag

NORAD

Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD) er et direktorat under Det Norske Utenriksdepartement. Norads viktigste oppgave er å bidra til det internasjonale samarbeidet om å bekjempe fattigdom. NORAD har støttet JOIN good forces´s prosjekter fra 1997.

Private bidrag

I tillegg til de trofaste giverene som hver måned sender oss sin støtte har JOIN good forces både bedrifter, menigheter og grupper som sender oss sin støtte.

Modum Bad

Modum Bad har siden 2010 støttet JOINs arbeid i Nord Kivu gjennom lønnstrekk fra de ansatte. I tillegg gir Olavskirken offer til arbeidet blant voldtatte kvinner og barn i DR Kongo. Ansatte ved MB arrangerer hvert år et “kurvmarked” der inntektene går til JOIN.JOIN og Modum Bad har også en samarbeidsavtale der traumeeksperter ansatt ved MB traumeklinikk i Oslo gir opplæring til feltarbeiderne i Nord Kivu. Tre ansatte ved klinikken har ved flere anledninger vært i Goma og kurset ansatte hos JOINs lokale parter.

Stiftelsen SANA

driver asylmottak i sør Norge og er en ideell-, humanitær-, politisk- og religiøst nøytral stiftelse med mellom­menneskelige verdier som hovedfokus. Stiftelsen har også et internasjonalt og nyskapende perspektiv knyttet opp mot internasjonal bistand, forsoningsarbeid og konflikthåndtering. Sana har støttet ARC Kenyas arbeid i Kisumu gjennom flere år og har valgt å fortsette dette samarbeidet gjennom JOIN.

Hjellvik Triathlon

Like utenfor Bergen arrangeres hvert år Hjellvik Triathlon. Deltagerne har gjennom flere år gitt støtte til JOINs arbeid i DR Kongo. Ildsjelen bak dette er Espen Bø.

Linda Stiftelsen

Linda Stiftelsen er et minnefond etter Linda Henriksen som døde i en tragisk ulykke i Oslo i 2007. Linda hadde nettopp kommet tilbake fra bistandsarbeid i Kenya. Alle innsamlede midler gjennom Linda Foundation kanaliseres til arbeidet ved ARO Development Center, og landsbyene i nærheten, på den fattige landsbygda ikke så langt fra storbyen Kisumu sør-vest i Kenya.

Les mer!

Kvadraturen Skolesenter

Kvadraturen skolesenter med sine 1200 elever er en av Vest-Agders største videregående skoler. Gjennom flere år har skolen samarbeidet med ARC Kenya. Skolen støtter både arbeidet som gjøres ved ARO senteret for å erstatte parapinlamper med solcellelamper og støtter 130 foreldreløse barn som mottar skolepenger, uniformer, bøker, mat og medisinsk oppfølging. Kvadraturen Skolesenter har sendt elever til Kisumu flere ganger og elevene samler inn penger til ARC Kenya gjennom aksjonen Alternativ Operasjon Dagsverk.

Les mer!