Fredsprisen til Dr. Mukwege

JOINs gratulasjon av Dr. Dennis Mukwege med fredsprisen. JOIN bygget fistulaavdelingen ved Panzi sykehus i 2006 og trente kirurger ved sykehuset, og har vært en viktig støttespiller for Mukwege i mange år.